fbpx

Na stiahnutie


Na stiahnutie

Tu nájdete Vyhlásenie zákonného zástupcu a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ktoré treba vytlačiť, vyplniť, podpísať a odovzdať pri nástupe do tábora). Podpísané musí byť rodičom alebo zodpovednou osobou najneskôr jeden deň pred nástupom do tábora. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí byť podpísané ošetrujúcim lekárom, v zmysle vyhlášky MZSR 526/2007) inak sa dieťa nemôže zúčastniť tábora.
V ďalších prílohách sa nachádzajú Pokyny nástupu do tábora a Žiadosť o príspevok na rekreáciu,

Pri príchode k autobusu, alebo priamo do tábora budeme od Vás potrebovať vyhlásenie rodiča/ lekára a neoverenú fotokópiu Zdravotného preukazu dieťaťa.


Kliknutím na ikonu sa Vám zobrazia prílohy, ktoré si môžete stiahnuť..