fbpx

Na stiahnutie


Na stiahnutie

Tu nájdete Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ktoré treba vytlačiť, vyplniť, podpísať a odovzdať pri nástupe do tábora. Podpísané musí byť rodičom alebo zodpovednou osobou najneskôr jeden deň pred nástupom do tábora, alebo ošetrujúcim lekárom, v zmysle vyhlášky MZSR 526/2007).
V druhej prílohe sa nachádzajú Pokyny nástupu do tábora.

Pri príchode k autobusu, alebo priamo do tábora budeme od Vás potrebovať vyhlásenie rodiča/ lekára a neoverenú fotokópiu Zdravotného preukazu dieťaťa.

Pokyny Prehlásenie

Kliknutím na ikonu sa Vám zobrazia prílohy, ktoré si môžete stiahnuť..