fbpx

Všeobecné obchodné podmienky ~ Repelend detské tábory a kempy

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs.

Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a predávajúcim je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a predávajúcim je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a predávajúcim je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a predávajúcim je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a predávajúcim je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a predávajúcim je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.