fbpx

Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky


Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky.

Prosíme o dôkladné preštudovanie všeobecných obchodných a zmluvných podmienok. Do prílohy prikladáme aj Poučenie o spracovaní osobných údajov.


Kliknutím na ikonu si môžete stiahnuť, alebo zobraziť všeobecné obchodné podmienky.