fbpx

Kto sme, čo sme, alebo aj o nás


BIOGRAPHY

Snažíme sa ukázať, že stred vesmíru nie sú palce hore a počet like-ov, ale že pravý život sa nachádza za “hranicami internetu” vonku s priateľmi, v prírode, či na športových ihriskách a nie doma v izbe medzi štyrmi stenami, večne napojený on-line na sociálnych sieťach. Výsledkom toho všetkého je, že za týždeň vzniknú u nás dobré priateľstva, čoho sme dôkazom aj my dvaja – Žofre a Puco.

Organizovanie tábora je viac našou záľubou ako prácou. Každý máme tú svoju i tak veľa nášho voľného času venujeme zdokonaľovaniu programu. Našou prioritou je mať tábor, na ktorom spomalíme, zahodíme telefóny a užijeme si týždeň plný zábavy, úsmevu a pohody. Tábor, na ktorom sa priateľstvá nehľadajú na základe profilu na sociálnej sieti, ale na základe komunikácií z očí do očí, vzájomnej spolupráci, lásky k prírode, k hudbe, športu a iným spoločným záľubám.
Na čom si dávame záležať.

Venujeme sa vytváraniu zábavno-vzdelávacieho programu pomocou športovo – hudobných aktivít. Tieto aktivity slúžia na tvorbu “zdravej“ osobnosti, podporu rozvoja športu a rôzneho umeleckého nadania. Snažíme sa ukázať základné morálne hodnoty, správny životný smer aj pomocou zábavných hier, športových aktivít a vzdelania. Veríme, že týmto spôsobom prispievame k výchove slušných, cieľavedomých, priebojných ľudí s pozitívnym a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.


Čo sa snažíme vytvoriť.

Tábor, v ktorom vytvárame podmienky na sebarealizáciu detí a mládeže. Miesto, kde sa môžu niečo nové naučiť a popri tom sa aj dobre zabaviť. Miesto, kde dostanú nové vedomosti, dovednosti a zručnosti v rámci tréningov a workshopov. Miesto z ktorého odídu s pozitívnymi spomienkami, novými priateľstvami a so získanými skúsenosťami, ktoré môžu v živote aj využiť a uplatniť v budúcnosti.

Creator

Žofre

Vyštudoval dve stredné školy a vysokú škola Života :). Žil niekoľko rokov v zahraničí a teraz sa stará o chod Repelendu. Rád sa venuje rôznym športovým aktivitám, ako ležaniu na pláži :), tancu, boxu, turistike a adrenalínovým športom. Hrá na klavíry a občas brnká aj na nervy. Má viacero pracovných zameraní ako lyžiarsky a snowboard-ový inštruktor, barman, maklér. Rozpráva niekoľkým jazykmi ( anglicky, trochu španielsky, petržalsky a zdokonaľuje sa aj vo východniarskom ). Je to náš hlavný vymýšľač, tvorca programu, jeho organizátor a aj animátor. Je plný entuziazmu a pozitívne naladený s úsmevom do každého počasia.Hlavný animátor

Puco

Ako jeden “z mála” ľudí študoval to, čo ho vôbec nezaujímalo, no hneď po škole sa dostal k táborom a k práci s deťmi. Pracuje aj ako dobrovoľník s mentálne a fyzicky zaostalými deťmi . Miluje cestovanie, šport a aj peknú obrázkovú knihu. Drží sa hesla “tam kde je ticho je nuda”  ( inými slovami ústa sa mu nezatvoria ). V Repelende je Žofrého pravou rukou, pomáha dotvárať program, stará sa o personálne a technické zabezpečenie táborov. Je vždy dobre naladený a keď nie je, tak to dobre skrýva a vyzerá že je :).